treininladenContainerverlading PKV 2

vlaggen

Kraan I

vlaggen

Afbeelding1container

BINNENLAND FD, 26 aug 2013. Nederland is in korte tijd uitgegroeid tot verreweg de grootste importeur van vuilnis in de Europese Unie. Ruim een miljoen ton afval uit onder meer Engeland, Ierland en Italiƫ wordt per jaar in Nederlandse ovens verbrand.

De import- en exportontwikkelingen in de 'afvalwereld' hebben de afgelopen jaren veroorzaakt dat de afstanden waarover afvalstoffen worden vervoerd steeds groter worden. Oorzaken hiervoor zijn:

De specialisering van verwerking. Hierdoor ontstaan er minder maar grotere verwerkingsinstallaties die steeds specifieker afval nodig hebben (beter gescheiden).

De ondercapaciteit van verwerkingscapaciteit in een aantal Europese landen (o.a.Engeland, Italie) ten opzichte van voldoende (waardevolle) afvalstromen. Landen die voorop lopen met verwerking van afvalstromen (Duitsland, Nederland) trekken hierdoor afvalstromen aan vanuit de landen die zelf minder mogelijkheden hebben. Hiermee wordt storten voorkomen.

Energiecentrales (bruinkool, steenkool) krijgen wettelijke verplichting opgelegd om "groene" brandstoffen bij te stoken. Vaak bestaat deze biobrandstof uit houtsnippers, RDF/SRF of houtpellets (gedroogd en geperst hout).
Door deze ontwikkelingen is het gevolg dat intermodaal transport steeds vaker in beeld komt als logistieke oplossing om het transport over grote afstanden efficiƫnt en rendabel in te richten. Echter de werkwijze van de logistieke ketens in de afvalwereld sluit op dit moment niet goed aan bij de intermodale wereld.

Met de interne kennis van recycling- en grondstoffentransporten kwamen we tot de conclusie dat Husa Transportation een perfect verbindingspunt kan zijn voor de recyclings- en grondstoffenwereld naar het intermodale vervoer. Hiermee heeft Husa Transportation de nieuwe BV IMS Zuid opgericht die zich focust op het bijeen brengen van deze twee werelden.